Lokal politik

Vad hände på stadsdelsnämnderna 30 mars?

Leo Ahmed rapporterar från Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd:
Den 30 mars var det dags för nämndsammanträde i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Det var många besökare på den öppna frågorstunden även den här gången. De flesta frågor från medborgarna handlade om sommarjobb där medborgarna betonade vikten av hur viktigt sommarjobb är för våra barn och ungdomar och Rinkeby-Kista behöver erbjuda mer sommarjobb än vad man kan erbjuda i dagsläget.

På sammanträde fattade nämnden bl.a. beslut om ett underlag för budget 2018 med inriktning 2019 och 2020. Vi  röstade också ja till ett medborgarförslag som handlar om att bygga en minnesplats för de som fallit offer för de olika dödsskjutningarna i Järva. Minnesplatsen är också till att markera att våld är inte okej och inte ska accepteras.

Vi beslutade också att återta driften av Kista vård- och omsorgsboende från och med den 1 november 2018. Kista vård- och omsorgsboende har drivits på entreprenad av Attendo Care AB sedan 2009. Avtalet med Attendo upphör den 31 oktober 2018 och vi kommer därefter inte förlänga avtalet ytterligare.

Mer info om nämndsammanträdet finns på Insyn. Där kan ni även läsa dagordning och protokoll från samtliga nämndsammanträde samt prenumerera på handlingar så att ni får det direkt i era mailboxar så fort handlingar läggs upp. Länken till Insyn är https://insynsverige.se/stockholm-rinkebykista/dagordning?date=2017-03-30.

 

Rashid Mohammed rapporterar från Spånga-Tensta stadsdelsnämnd:
Vänsterpartiet har drivit att fritidsgårdarna Folkan, Grottan och Bromsten fritidsgårdar i Spånga-Tensta ska återgå till egen regi. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd klubbade på nämndsammanträdet genom att fritidsgårdarna återgår till egen regi från och med den 1 november 2017. Vi har även fått igenom demokratiprojektet medborgarbudget som innebär att medborgarna ska vara med och prioritera hur skattemedel används inom investeringsbudgetens ramar. Nämnden har gett förvaltning i uppdrag  att genomföra en medborgarbudget som pilotprojekt. Medborgarna kommer att vara med att påverka om hur ska det byggas om Gullingeparken i Tensta. Läs mer om det här.

Kopiera länk