Nyheter

För ett jämlikare samhälle

Tio årliga miljarder till välfärden, CSN-lån för körkort och höjt underhållsstöd. Det är några av de reformer för ett jämlikare samhälle som Vänsterpartiet har fått igenom i budgeten som nu presenteras. Det stora greppet om ojämlikheten återstår dock fortfarande.

Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet:

– Nu har vi en budget med många byggstenar för ett jämlikare samhälle. Ensamstående föräldrar, låginkomsttagare och alla som någon gång använder välfärden är vinnare. Nu satsar vi på de grupper som lämnades efter under den borgerliga regeringens tid.

– Reformerna som Vänsterpartiet har fått igenom i förhandlingarna gör stor skillnad för de människor som berörs. Men regeringen Reinfeldt riggade skatterna för att gynna de rika så det skulle behövas ett större grepp om ojämlikheten. Tyvärr har vi inte fått med oss regeringen på att införa en förmögenhetsskatt, säger Ulla Andersson.

Budgetpropositionen innehåller reformer från Vänsterpartiet på cirka 12 miljarder kronor per år de närmsta åren. I fokus har reformer för välfärd och ekonomisk jämlikhet stått, något som också är feministiska reformer. Kvinnor är överrepresenterade bland låginkomsttagare och män bland höginkomsttagare.

– När vi förbättrar villkoren för låginkomsttagare så innebär det också att Sverige blir mer jämställt. Våra reformer lyfter kvinnors ekonomiska situation och ger dem mer makt över sina egna liv, säger Ulla Andersson.

Några av de reformer som Vänsterpartiet har fått igenom i budgetpropositionen:

  • 10 miljarder per år till kommuner och landsting för bättre välfärd
  • CSN-lån för körkortsutbildning
  • Utökad rätt till deltidsstämpling i a-kassan
  • Höjt underhållsstöd för äldre barn
  • Höjt flerbarnstillägg för tredje barnet
  • Höjda inkomstgränser i bostadsbidraget för barnfamiljer
  • Höjd garantiersättning och bostadstillägg för personer med sjuk- och aktivitetsersättning
  • Fördubblat allmänt tandvårdsbidrag för personer 65-74 år
  • Intensifierat arbete mot skatteflykt
  • Begränsad uppräkning av skiktgränsen så att fler höginkomsttagare betalar statlig inkomstskatt

Fler förslag som Vänsterpartiet har fått igenom i budgetpropositionen (pdf)

Kopiera länk