Lokal politik

Vad hände på stadsdelsnämnderna 30 mars?

Leo Ahmed rapporterar från Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd: Den 30 mars var det dags för nämndsammanträde i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Det var många besökare på den öppna frågorstunden även den här gången. De flesta frågor från medborgarna handlade om sommarjobb där medborgarna betonade vikten av hur viktigt sommarjobb är för våra barn och ungdomar och Rinkeby-Kista behöver erbjuda mer sommarjobb än vad man kan erbjuda i dagsläget. På sammanträde fattade nämnden bl.a. beslut om ett underlag för budget 2018 med inriktning 2019 och 2020. Vi  röstade också ja till ett medborgarförslag som handlar om att bygga en minnesplats för de som fallit offer...

DAGS ATT TA BORT VINSTJAKTEN!

En majoritet i riksdagen vill fortsätta låta aktiebolag tjäna pengar på det gemensamma – trots att långt mer än hälften av svenska folket vill begränsa vinsterna i sjukvården. Vård ska styras av behov, inte av vinstintresse. Vi är många som vill få stopp på vinstjakten. För att skattepengarna ska stanna i sjukvården. För många av oss känns det inte rätt att det är något annat än patienternas behov som styr hur och när och var vi får vård. Vänsterpartiet står upp för att vinstjakten måste få ett slut. Dela filmen om du också gör det.

Jonas Sjöstedt till Rinkeby

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt besöker Rinkeby den 15 mars och håller öppet möte på Folkets hus. Huvudtemat för mötet är det faktum att Sveriges ekonomi går bra, men att långt ifrån alla får ta del av det. – Under lång tid har klyftorna ökat. Socialdemokraterna har bevarat det skattesystem som de borgerliga partierna riggade för de rika. Nu behövs en politik som tar problemen med de ekonomiska klyftorna på allvar, säger Jonas Sjöstedt om vilket budskap han vill förmedla i Rinkeby. Sverige behöver en...

MER TILL SENIORER 2017

När Stockholms stad lägger fram sin budget på onsdag nästa vecka finns höjda bidrag till seniororganisationerna med som en post. Det blir andra året i rad som ersättningen till Stockholms pensionärsorganisationer höjs. Satsningen kostar staden 300 000 kronor. Bidragen ligger i dag på cirka 11 miljoner kronor totalt. Det är paraplyorganisationerna för exempelvis SPF Seniorerna, PRO och RPG som samordnar och stödjer de lokala pensionärsföreningarna som får en höjd ersättning – från 50 kronor per medlem till 60 kronor per medlem för 2017. Det är en höjning med 20 kronor sedan valet vilket också är den summa som flera av pensionärsorganisationerna har...

För ett jämlikare samhälle

Tio årliga miljarder till välfärden, CSN-lån för körkort och höjt underhållsstöd. Det är några av de reformer för ett jämlikare samhälle som Vänsterpartiet har fått igenom i budgeten som nu presenteras. Det stora greppet om ojämlikheten återstår dock fortfarande. Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet: – Nu har vi en budget med många byggstenar för ett jämlikare samhälle. Ensamstående föräldrar, låginkomsttagare och alla som någon gång använder välfärden är vinnare. Nu satsar vi på de grupper som lämnades efter under den borgerliga regeringens tid. – Reformerna som Vänsterpartiet har fått igenom i förhandlingarna gör stor skillnad för de människor som...

Tillsammans gör vi skillnad

5-8 maj hölls Vänsterpartiets kongress i Örebro. Kongressen är partiets högsta beslutande organ och träffas vartannat år. Under denna kongress var partiprogrammet och ett ekonomiskt-ekologiskt punktprogram två av de stora frågorna. Vänsterpartiet Storstockholm skickade 57 ombud och Tensta-Rinkeby-Spånga hade ett ombud på plats, Ifrah-Degmo Mohamed. Hur var det på kongressen Ifrah? – Det var jättebra, man träffar jättemånga kamrater från hela landet! Hur kändes det i talarstolen?  – Det kändes nervöst, jag vet inte ens vad jag sa för något! Jag visste vad jag ville säga men vet inte om jag sa det jag tänkte säga. Vilka var de viktigaste...